Вірусні хвороби злаків

06/11/2020 - 09:38

Вірусні хвороби злаків

Великої шкоди завдають злаковим культурам вірусні хвороби. В Україні їх відомо понад 10, а всього в літературі описано близько 60 вірусних хвороб злаків. Найбільшої шкоди зерновому господарству завдають смугаста мозаїка пшениці, штрихувата мозаїка ячменю, жовта карликовість ячменю тощо.

Вірус смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus) поширений у всіх регіонах вирощування зернових та є найшкодочиннішим вірусом зернових культур в умовах України, оскільки, окрім пшениці, уражує ячмінь, кукурудзу, просо, сорго, а також дикорослі рослини і бур’яни (рис. 1). Ця вірусна хвороба може бути причиною значного зниження врожаю. Хворі рослини відстають у рості та не утворюють продуктивних стебел. На деяких стеблах у колосі формується зерно, але воно щупле. Вірус змінює забарвлення молодих листків пшениці та ячменю у вигляді пожовтіння, появи світло-зелених і жовтих смужок різної довжини, що поширюються паралельно жилкуванню. З часом хлороз може охопити всю листову пластинку, яка нерідко стає майже білою. Через деякий час листок набуває світло-коричневого забарвлення і засихає. Вірус не становить загрози для дводольних рослин. Циркуляція вірусу у природі відбувається за допомогою кліщів роду Aceria. Вірус не поширюється рослинами у контактний  спосіб, а насінням передається з досить низькою частотою.   

                     

Рис. 1. Вигляд поля пшениці, ураженої Wheat streak mosaic virus.

Віруси можуть знаходитися в насінні протягом тривалого часу і переноситися на великі відстані. До таких відносять вірус штрихуватої мозаїки ячменю (Barley stripe mosaic virus). Штрихувата мозаїка ячменю – вірусна хвороба злакових рослин, що викликає недорозвиненість стебел і колосся, формування дрібного зерна, погіршення хлібопекарських якостей борошна. Недобір урожаю від хвороби може сягати 30%. Цей вірус розвивається в заражених рослинах протягом всієї вегетації і, досягаючи генеративних органів, заражує їх. Вірус передається зараженим насінням (до 90%), може передаватися механічно соком, а також з пилком під час цвітіння рослин. Вірус, головним чином, уражує ячмінь і пшеницю. Симптоми включають жовті і білі штрихи, переривчасті смуги  або плями і знебарвлення (рис. 2), нерідко – некроз.

               

Рис. 2. Симптоми ураження рослини вірусом Barley stripe mosaic virus.

Вірус жовтої карликовості ячменю (Barley yellow dwarf virus) вражає практично всі культурні та дикоростучі злаки, у тому числі озиму та яру пшеницю, озимий та ярий ячмінь, овес, жито, кукурудзу. Характерні ознаки захворювання: інтенсивно жовте (подекуди помаранчеве) забарвлення листя рослин, інтенсивне кущення та карликовість зі слабко розвиненою кореневою системою. Основний переносник вірусу - злакова попелиця. Вірус жовтої карликовості ячменю є збудником найбільш поширеного і небезпечного захворювання культур у всіх країнах світу, в тому числі й в Україні. Вірус не передається механічним шляхом чи через насіння. Заходи захисту: боротьба з попелицями-переносниками шляхом інсектицидних обробок насіння,  оптимальні строки висівання (залежно від масового льоту попелиць); боротьба з бур’янами-резерваторами вірусу і переносниками; застосування збалансованих доз добрив (надлишок азоту сприяє розмноженню попелиць) та створення стійких або толерантних сортів.

На сьогодні не існує прямих методів боротьби з вірусами зернових культур. Останніми роками серед профілактичних заходів, які запобігають зараженню рослин вірусами, поширення набуває вакцинація рослин ослабленими штамами вірусів. Інтенсивно проводяться також роботи з оздоровлення рослин методами термотерапії, хіміотерапії, отримання культур верхівкових меристем тощо.

Загальними для боротьби з вірусними хворобами є такі заходи:

1) виведення і впровадження у виробництво стійких проти вірусів сортів рослин;

2) знищення комах та інших переносників вірусів;

3) ліквідація джерел поширення вірусів у природі;

4) використання для сівби здорового безвірусного насіннєвого матеріалу.                                                                                                                                                                                                               

ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» 

Провідний фахівець відділу фітосанітарного аналізу Куц О.О.