Про лабораторію

Одеська лабораторія була створена 1936 року у складі інспекції з карантину рослин.

У 2010 році в Україні почалося системне реформування, в рамках якого Указом Президента України від 09.12.2010 року №1085/2010 створена Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Пізніше, також Указом Президента України від 13.04.2011 року №464/2011 затверджено Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, до якої перейшли повноваження щодо реалізації державної політики у сферах карантину та захисту рослин.

23 листопада 2012 року відповідно до наказу № 411 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України було створено державну установу «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія»

«Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Лабораторія) є державною установою, яка створена відповідно до Законів України "Про Карантин рослин", "Про захист рослин", «Про насіння і садивний матеріал», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про охорону прав на сорти рослин», Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667 і знаходиться у сфері управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, Держпродспоживслужби, та Положенням.

Лабораторія є неприбутковою установою та в межах своєї компетенції здійснює:

- проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України, з метою виявлення та/або ідентифікації шкідливих організмів;

- участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;

- участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об’єктів регулювання;

- проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів;

- проведення аналізу (визначення) посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

- участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;

- проведення навчання (стажувань, обміну досвідом, нарад, семінарів, тренінгів, конференцій, тощо);

- надання практичної та методичної допомоги фітосанітарним лабораторіям;

- участь в наукових дослідженнях у сфері  карантину, захисту рослин, насінництва і розсадництва спільно з науковими установами України та інших країн;

- участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину захисту рослин, насінництва і розсадництва;

- співпраця з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та експертами Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР), Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), Міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ІSТА), Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), (за погодженням із Держпродспоживслужбою);

- пропаганда знань у сферах карантину, захисту рослин, насінництва і розсадництва.

Лабораторія акредитована відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), Атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ 26 грудня 2023 року за №201166, дійсний до 25 грудня 2028 року.

Cфера акредитації  включає: відбір зразків; фітосанітарну експертизу (аналізи): фітогельмінтологічна,
гербологічна, ентомологічна, мікологічна, бактеріологічна, вірусологічна, продуктів рослинного походження та
інших об’єктів регулювання; визначення посівних якостей насіннєвого матеріалу.
Лабораторія уповноважена та включенна до Перелік фітосанітарних лабораторій, уповноважених на проведення
огляду, відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів) Міністерства аграрної політики та продовольства
України.

Фахівці лабораторії з метою удосконалення знань та професійних навичок постійно підвищують свій рівень знань у вищих навчальних закладах, науково - дослідних установах, приймають участь в обміні досвідом, тренінгах  та конференціях. Усі фахівці лабораторії, які залучені до проведення випробувань, відповідають займаним посадам, компетентні та сумлінно виконують свої посадові обов'язки.