Про лабораторію

Одеська лабораторія була створена 1936 року у складі інспекції з карантину рослин.

У 2010 році в Україні почалося системне реформування, в рамках якого  Указом Президента України від 09.12.2010 року №1085/2010 створена Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

Пізніше, також Указом Президента України від 13.04.2011 року №464/2011 затверджено Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, до якої перейшли повноваження щодо реалізації державної політики у сферах карантину та захисту рослин.

23 листопада 2012 року відповідно до наказу № 411 Державної ветеринарної та фітосанітарної  служби України було створено державну установу «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія»

Державна Установа «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» (далі - Лабораторія) утворюється відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) та належить до сфери її управління.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби  і повинна бути акредитована Національним агентством з акредитації України чи органом акредитації іноземної держави, або атестована в державній метрологічній системі.

Лабораторія є неприбутковою установою, створена для проведення випробувань з метою перевірки та аналізу об'єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих та інших шкідливих організмів.

В межах своїх повноважень лабораторія здійснює:

- проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України

- участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів

- участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об'єктів регулювання

- проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану України та виявлення регульованих шкідливих організмів

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів

- проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин та захисту рослин спільно з науковими установами країни, участь в наукових дослідженнях з карантину та захисту рослин інших країн

- участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції;

- співпрацю з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та  експертами Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО);

- пропаганду знань у сферах карантину та захисту рослин; інші функції, визначені законодавством України.

Лабораторія була атестована Українським державним центром стандартизації та сертифікації “Украгростандартсертифікація” у лютому 2013 року на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження по наступним видам аналізів: ентомологія, мікологія, бактеріологія, фітогельмінтологія, вірусологія, гербологія, визначення вологості насіння, визначення маси 1000 насінин, визначення енергії проростання і схожості насіння, визначення чистоти і відходу насіння.

Спеціалісти лабораторії проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Проведена акредитація лабораторії відповідно до міжнародних вимог та сертифікації згідно стандарту ISO/IEC 17025:2017.