Запобігання проявам корупції

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА 2024 РІК

 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

1

2

3

4

 1.  

Неухильно дотримуватись нормативно-правових актів антикорупційного характеру

Усі працівники лабораторії

Протягом року

 1.  

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» (далі - Лабораторія), спрямованої на запобігання корупційним проявам   

Провідний юрисконсульт; Завідувач відділу кадрової роботи

Протягом року

 1.  

Надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Здійснення контролю за вчасним поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Провідний юрисконсульт; Завідувач відділу кадрової роботи

До 01 квітня 2024 року

 1.  

Активізувати роботу, спрямовану на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного неефективного та не результативного використання бюджетних коштів чи інших недоліків у діяльності лабораторії, поліпшення внутрішнього контролю

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Протягом року

 1.  

Удосконалення методів роботи з профілактики правопорушень

Провідний юрисконсульт; Завідувач відділу кадрової роботи

Протягом року

 1.  

Забезпечення своєчасного реагування відповідно до діючого законодавства на повідомлення контролюючих органів, громадян і засобів масової інформації про корупційні діяння та інші протиправні дії працівників Лабораторії

Провідний юрисконсульт; Завідувач відділу кадрової роботи

Протягом року

 1.  

Проведення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень  ризиків в діяльності працівників

Завідувачі відділів;

Провідний юрисконсульт

Протягом року

 1.  

Аналіз скарг та звернень, у яких вбачається порушення працівниками Лабораторії антикорупційного законодавства, що надходять від громадян

Провідний юрисконсульт

Протягом року

 1.  

Вживання заходів щодо недопущення хабарництва, зловживання службовим становищем

Усі працівники Лабораторії

Протягом року

 

 

 

 

 1.  

Інформування правоохоронних органів про виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні працівниками своїх посадових обов’язків

Усі працівники Лабораторії

Протягом року

 1.  

Розгляд на нарадах питань стосовно попередження та профілактики корупційних правопорушень, стану роботи із скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері, реалізація заходів щодо профілактики правопорушень

Провідний юрисконсульт

Протягом року

12.

Організація спільної антикорупційної роботи з «доброчесними інформаторами», які можуть надати директору чи правоохоронним органам інформації щодо проявів корупції у колективі

Провідний юрисконсульт

Протягом року

13.

Забезпечити постійне проведення оцінки ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання; якості надання платних послуг, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації; стану управління державним майном; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності  

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Протягом року

14.

Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2024 рік та підготовка звіту

Провідний юрисконсульт

Грудень 2024 року

15.

Розробка плану заходів щодо запобігання корупції на 2025 рік

Провідний юрисконсульт

Грудень 2024 року

 

Провідний юрисконсульт                                                                                   Віолета ДЕСЯЦЬКА