Відділи

Відділ фітосанітарного аналізу

Основною своєю задачею фахівці відділу фітосанітарного аналізу вбачають у виконанні комплексу заходів, спрямованих на охорону території України від занесення карантинних організмів; у своєчасному виявленні карантинних та шкідливих організмів; у кваліфікованому визначенні карантинних та шкідливих організмів; у наданні фахових консультацій з питань карантину рослин.

Узагальнення і аналіз результатів проведених експертиз, систематизація та накопичення колекційного матеріалу, постійне вдосконалення своїх професійних навичок і поповнення фахових знань – ось той доробок, що дозволяє надавати методичну допомогу, вирішувати консультативні питання при проведенні лекцій, виступів і семінарів. Пропаганда знань з карантину рослин – невід’ємна складова роботи кожного фахівця.

Щорічно працівники відділу фітосанітарного аналізу проходять підвищення кваліфікації. Наразі фахівці виконують мікологічну, ентомологічну, бактеріологічну, фітогельмінтологічну експертизи.

Відділ фітосанітарного аналізу у повній мірі забезпечений необхідним аналітичним і оптичним обладнанням, робочі місця комп’ютеризовано. Очікувана технічна модернізація дозволила інтенсифікувати виробничий процес, пришвидшити обробку зразків, доправляємих на експертизу, підвищити надійність одержуваних результатів.

Узгоджуючи ходу з вимогами часу, прагнучи відповідності до Євростандартів вже зараз, відділ оснащено ПЛР – комплексом – сучасним високоточним аналітичним обладнанням.

У відділі фітосанітарного аналізу організоване своєчасне і якісне проведення експертиз вітчизняних і імпортних об'єктів регулювання, а також зразків, відібраних при обстеженні полів і зелених насаджень, складських приміщень і терміналів, розсадників і держсортодільниць Одеської області.

 

Відділ фітосанітарних процедур

Основними завданнями відділу є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Одеської області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України;
 • проведення огляду, відбору зразків, обстеження об'єктів регулювання, разом з державними фітосанітарними інспекторами;
 • проведення відбору зразків разом з державними фітосанітарними інспекторами від імпортних та вітчизняних об'єктів регулювання;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкідливості та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин;
 • участь у розробці методики проведення огляду, обстеження об'єктів регулювання;
 • разом з фітосанітарними інспекторами здійснення обстежень місць збереження та переробки продукції рослинного походження щодо зараженості шкідливими організмами, надання рекомендацій з їх знезараження, а також із проведення профілактики та винищувальних заходів у сільгосппідприємствах, фермерський та інших господарствах незалежно від форм власності;
 • проведення відбору зразків для аналітичних досліджень сільськогосподарської продукції та матеріалів рослинного походження з метою визначення в них вмісту пестицидів, агрохімікатів, важких металів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину, разом з фітосанітарними інспекторами;
 • разом з фітосанітарними інспекторами проведення відбору зразків ґрунту, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб, з метою визначення в них залишкових кількостей пестицидів;
 • разом з фітосанітарними інспекторами проведення відбору зразків для визначення якості вітчизняних і імпортних пестицидів та засобів захисту рослин в місцях їх зберігання та торгівлі, якості протруєного посівного матеріалу, приготованих робочих розчинів пестицидів та засобів захисту рослин під час їх застосування;
 • забезпечення проведення візуальних польових обстежень у місцях та населених пунктах, сільськогосподарських угіддях, багаторічних насадженнях, землях відчуження, пасовищах тощо на виявлення шкідливих організмів з відбором зразків;
 • проведення огляду, відбору зразків разом з державними фітосанітарними інспекторами, від імпортних та вітчизняних об'єктів регулювання, для проведення фітосанітарної експертизи.

 

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

Основними завданнями відділу є:

 • протягом встановленого терміну дії свідоцтва про технічну компетентність відповідати критеріям та вимогам діючого законодавства;
 • проводити вимірювання показників якості насіння та садивного матеріалу у відповідності з вимогами НД;
 • підтримувати в належному стані випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки і забезпечувати їх своєчасний ремонт, повірку, атестацію;
 • забезпечувати впровадження стандартів та нормативних документів, які регламентують показники якості насіння і садивного матеріалу та методи їх вимірювань;
 • дотримуватися встановленого порядку та термінів проведення вимірювань, випробувань;
 • розглядати претензії і рекламації за результатами випробувань, які надійшли від замовника;
 • складати заявки на придбання необхідних засобів вимірювальної техніки, обладнання та нормативної документації;
 • забезпечувати умови зберігання проб насіння та садивного матеріалу для проведення вимірювань;
 • надавати замовнику можливість знайомитися з умовами проведення вимірювань;
 • забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продукції.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • проводить визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу згідно галузі атестації і контролює відповідність показників встановленим нормам діючих стандартів;
 • бере участь в організації навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи з визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу;
 • бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань якості насіння та садивного матеріалу в межах компетенції;
 • надає фахові консультації з питань якості насіння та садивного матеріалу;
 • здійснює пропаганду знань у сфері якості насіння та садивного матеріалу;
 • видає протоколи випробувань.

 

Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів

Основними завданнями відділу є:

 • протягом встановленого терміну дії свідоцтва про технічну компетентність та дії атестату акредитації відповідати критеріям та вимогам діючого законодавства;
 • забезпечувати роботу щодо прийому та реєстрації зразків для проведення аналізів і випробувань;
 • здійснювати перевірку кількості, обʼєму, ваги, сортності, правильності і наявності документації на зразки, що надходять на лабораторну експертизу;
 • забезпечувати правильність оформлення результатів аналізів і випробувань, вести їх облік готувати технічну документацію на роботи, які виконуються лабораторією;
 • оформлювати висновки фітосанітарної експертизи, протоколи про результати досліджень, рахунки, акти, тощо;
 • складати приймально-здавальну документацію, вести звітність, облік у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти відповідним підрозділам лабораторії про надходження зразків;
 • забезпечувати впровадження стандартів та нормативних документів, які регламентують показники якості насіння і садивного матеріалу та методи їх вимірювань;
 • дотримуватися встановленого порядку та термінів проведення вимірювань, випробувань;
 • розглядати претензії і рекламації за результатами випробувань, які надійшли від замовника;
 • забезпечувати умови зберігання проб насіння та садивного матеріалу для проведення вимірювань;
 • надавати замовнику можливість знайомитися з умовами проведення вимірювань;
 • забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продукції.