Якісне насіння - запорука високого врожаю

02/09/2022 - 12:32

 

    Незабаром розпочнеться посівна компанія озимих культур. Тому час подбати про якісне насіння для отримання нового урожаю, який в значній мірі буде залежати від того яким насінням будуть засіяні наші поля. Тому в першу чергу, потрібно визначити, наскільки взагалі насіння придатне до висіву, та якого результату на полі можна від нього очікувати. З цією метою в ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» можна провести наступні випробування:

  • Визначення вологості насіння;
  • Визначення чистоти і відходу насіння;
  • Визначення маси 1000 насінин;
  • Визначення схожості та енергії проростання насіння;
  • Визначення заселеності насіння шкідниками.

 

    Сухе зерно вологістю до 13,5% є найбільше стійким. Енергія його дихання мінімальна, мікроорганізми на його поверхні не розвиваються.

    Практично доведено, що в результаті осушування вологого насіння підвищується його схожість за рахунок окремих фізіологічно незрілих зернин, які при осушуванні (виділенні вільної вологи) проходять прискорений процес дозрівання та відбувається часткове знезараження їх від мікроорганізмів. При посіві таким насінням отримують більш ранні, густі і дуже дружні сходи, а в результаті – більш високі врожаї, ніж коли сіють несушене насіння, при їх рівній лабораторній схожості.

    Для насінництва важливо мати насіннєвий матеріал з високими показниками сортової чистоти. Тільки чистосортне, високої генерації, неуражене хворобами, ваговите, вирівняне за розміром і масою, з добре розвинутими зародками насіння здатне формувати високопродуктивні посіви. У насінні не повинно бути механічних домішок вище встановленої норми, які погіршують технологію сівби, засмічують посіви, знижують якість продукції. Не допускається взагалі вміст насіння злісних, отруйних та карантинних бур'янів. Пошкодження насінних та плодових оболонок, інші травми, обрушеність плівчастого насіння часто є причинами неповноцінних сходів.

    Показник маси 1000 насінин у сільськогосподарському виробництві може використовуватись для попередньої оцінки умов формування насіння, а також для розрахунку норм висіву. Маса тисячі зернин є показником величини та дозрівання 1000 одиниць сухого насіння, виражена в грамах. Маса 1 000 насінин польових культур залежить від сорту, кліматичних умов, ґрунту, рівня агротехніки, зокрема від попередника в сівозміні, добрив і т. д.

    Енергія проростання насіння характеризує дружність появи нормальних проростків за термін, встановлений для кожної культури, а також життєздатність насіння, від якої залежить швидкість його проростання. Насіння з високою енергією проростання дає ранні й рівномірні сходи. Лабораторна схожість та енергія проростання насіння визначається шляхом його пророщування за оптимальних умов протягом конкретного для кожної культури терміну. Пророщують насіння в термостатах або кліматичних камерах. Як субстрат для ложе найчастіше використовують папір для пророщування.

    Лабораторна схожість насіння завжди буде мати кращі показники, ніж польова схожість. Причини більш ніж очевидні, адже в лабораторії створенні ідеальні умови для розвитку насіння. Для визначення лабораторної схожості пророщують насіння від 7 до 8 діб у прожареному піску або ж на фільтрованому папері. Створюють необхідні умови для розвитку у вигляді оптимальної температури, освітлення, тіні. Тип субстрату, температура, умови аналізування (при світлі чи у темряві), строки обліку для кожної культури визначені в ДСТУ 4138‑2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» та в міжнародному стандарті ISTA.

    Схожість насіння формується у процесі вирощування і значною мірою залежить від ґрунтово-кліматичних умов, технології вирощування та системи удобрення. Від схожості насіння залежить його посівна якість, густота посіву і рівномірність розподілу стеблостою. У разі польової схожості йдеться про низку чинників, які впливають на нормальний розвиток насіння. Фактором впливу може бути не тільки родючість ґрунту, але й умови посіву, глибини занурення насіння у ґрунт, вологість самого ґрунту та його температура. Ще можуть впливати на розвиток насіння добрива.

    Метод заселеності шкідниками використовують для виявлення у між насіннєвому просторі явної та у середині окремих насінин прихованої форм ентооб'єктів. Слід зазначити, що визначення наявності в насіннєвому матеріалі шкідників є нагальною потребою, аби убезпечити насіння від втрати якісних показників.

 

    Для проведення вищезазначених послуг необхідно подати заявку встановленого зразка; зразок (пробу) насіння; документ, що підтверджує оплату наданих послуг (вартість послуг переглядається кожні 6 місяців) Вартість аналізувань регулюється наказом міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року № 96.

    За результатами лабораторних досліджень, замовнику видається Протокол випробувань проби насіння. Дані випробування проводять за ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості.

                                  

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ